TAG: Bầu cử tại Khánh Hoà,

  • Khánh Hoà: 99,56% cử tri toàn tỉnh đã đi bầu cử

    (ĐHXIII) – Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 vừa diễn ra, cử tri tỉnh Khánh Hoà đã bầu ra 7 ĐBQH khóa XV, 52 đại biểu HĐND tỉnh, 290 đại biểu HĐND cấp huyện, 3.183 đại biểu HĐND cấp xã…

  • Khánh Hoà: 99,56% cử tri toàn tỉnh đi bầu cử

    (ĐHXIII) –Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 vừa diễn ra, cử tri tỉnh Khánh Hoà đã được bầu 7 ĐBQH khóa XV, 52 đại biểu HĐND tỉnh, 290 đại biểu HĐND cấp huyện, 3.183 đại biểu HĐND cấp xã…

1