TAG: Bầu cử tại miền Trung- Tây Nguyên,

  • Đảm bảo cấp điện cho các địa điểm bầu cử tại miền Trung - Tây Nguyên

    (ĐHXIII) – Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hết sức phức tạp. Trước tình hình đó, EVNCPC có kế hoạch triển khai đồng loạt các phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn trước, trong và sau các ngày diễn ra bầu cử tại 12.507 địa điểm bầu cử của 13 tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên.

1