TAG: Đắk Lắk,

 • Đắk Lắk: 03 đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu cử lại

  (ĐHXIII) - Trong ngày bầu cử 23/5, tại tỉnh Đắk Lắk có ba đơn vị bầu cử có tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu có dưới 50%. Căn cứ theo quy định của Luật bầu cử, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức bầu cử lại tại ba đơn vị bầu cử này.

 • Đắk Lắk: Đồng bào Ê Đê hướng về Đại hội XIII của Đảng

  (ĐHXIII) - Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra ngày 25/1/2021. Hướng về sự kiện trọng đại này, đồng bào Ê Đê tỉnh Đắk Lắk đang đặt nhiều kỳ vọng và niềm tin vào thành công của Đại hội.

 • Sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên

  (ĐHXIII) – Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoài giao lưu ý Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, trong khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. Vì vậy, Đảng bộ tỉnh cần khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế trên để sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên.

 • Sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên

  (ĐHXIII) – Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoài giao lưu ý Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, trong khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. Vì vậy, Đảng bộ tỉnh cần khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế trên để sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên.

1