TAG: Phát triển đảng trong trường học,

  • Phát triển đảng trong trường học: Mô hình từ trường Đại học Duy Tân

    (ĐHXIII) - Những đảng viên mới sau khi “ra lò” từ trường Đại học Duy Tân, một bộ phận được giữ lại, số khác về công tác tại cơ quan, đơn vị nhiều địa phương cả nước. Tất cả ở họ dù ở vị trí công tác nào cũng luôn phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

1

Mới nhất