Phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử

39134 lượt xem

.

Phản hồi