BAN BÍ THƯ KHÓA II (1951 - 1960)

1. HỒ CHÍ MINH (từ tháng 10/1956) 

2. TRƯỜNG CHINH 

3. LÊ DUẨN 

4. PHẠM VĂN ĐỒNG 

5. LÊ VĂN LƯƠNG 

6. NGUYỄN DUY TRINH (bổ sung từ tháng 8/1955) 

7. VÕ NGUYỄN GIÁP (bổ sung từ tháng 10/1956) 

8. PHẠM HÙNG (bổ sung từ tháng 11/1958) 

9. TỐ HỮU (bổ sung từ tháng 11/1958) 

10. HOÀNG ANH (bổ sung từ tháng 11/1958)

Phản hồi