BAN BÍ THƯ KHÓA VII (1991 - 1996)

1. ĐỖ MƯỜI

2. LÊ ĐỨC ANH

3. ĐÀO DUY TÙNG

4. LÊ PHƯỚC THỌ

5. NGUYỄN HÀ PHAN (năm 1996 bị kỷ luật cách chức và khai trừ Đảng)

6. HỒNG HÀ

7. NGUYỄN ĐÌNH TỨ

8. TRƯƠNG MỸ HOA

9. ĐỖ QUANG THẮNG

Phản hồi