Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh

Họ và tên: Nguyễn Văn Vịnh

Ngày sinh: 21/9/1960

Quê quán: Xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác