Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hồng


Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Hồng

Tên gọi khác: Chín Hồng

Ngày sinh: 15-10-1944

Quê quán: Xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX

Phản hồi

Các tin khác