Đồng chí Hoàng Văn Hon

Họ và tên: Hoàng Văn Hon

Ngày sinh: 09-12-1943

Quê quán: Xã Tân Vinh, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác