Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên

Họ và tên: Nguyễn Tấn Quyên

Ngày sinh: 21/12/1953

Quê quán: Xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI

Phản hồi

Các tin khác