Đồng chí Hoàng Tuấn Anh

Họ và tên: Hoàng Tuấn Anh

Ngày sinh: 18-11-1952

Quê quán: Phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá X, XI

Phản hồi

Các tin khác