Đồng chí Dương Mạc Thăng


Họ và tên: Dương Mạc Thăng

Ngày sinh: 17-7-1946

Quê quán: Xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác