BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IV (1976 - 1982)
TỔNG BÍ THƯ

LÊ DUẨN 


BỘ CHÍNH TRỊ 

UỶ VIÊN CHÍNH THỨC


1. LÊ DUẨN 

2. TRƯỜNG CHINH 

3. PHẠM VĂN ĐỒNG 

4. PHẠM HÙNG 

5. LÊ ĐỨC THỌ 

6. VÕ NGUYÊN GIÁP 

7. NGUYỄN DUY TRINH 

8. LÊ THANH NGHỊ 

9. TRẦN QUỐC HOÀN 

10. VĂN TIẾN DŨNG 

11. LÊ VĂN LƯƠNG 

12. NGUYỄN VĂN LINH (NGUYỄN VĂN CÚC) 

13. VÕ CHÍ CÔNG (VÕ TOÀN) 

14. CHU HUY MÂN 


UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT

1. TỐ HỮU (chính thức từ năm 3/1980) 

2. VÕ VĂN KIỆT 

3. ĐỖ MƯỜI 

Phản hồi