Đồng chí Hồ Xuân Sơn

Họ và tên: Hồ Xuân Sơn

Ngày sinh: 01-12-1956

Quê quán: Xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phản hồi

Các tin khác