Lạng Sơn

Ban Thường vụ

1. Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

2. Hồ Tiến Thiệu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

3. Đoàn Thị Hậu - Chủ tịch HĐND tỉnh 

4. Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

5. Đoàn Thị Loan - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

6. Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

7. Phùng Quang Hội - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

8. Giáp Thị Bắc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

9. Đoàn Thanh Sơn - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

10. Nông Lương Chấn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

11. Lê Xuân Thuân - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

12. Thái Hồng Công - Giám đốc Công an tỉnh

13. Nguyễn Công Trưởng - Bí thư Thành ủy Lạng Sơn

Phản hồi

Các tin khác