Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương

Đồng chí Sơn Minh Thắng
            Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối

Đồng chí Sơn Minh Thắng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối


Ban Thường vụ

01. Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối

02. Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối

03. Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối

04. Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối

05. Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Đảng ủy Khối

06. Huỳnh Tấn Việt - Phó Bí thư Đảng ủy Khối

07. Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

08. Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương

09. Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

10. Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

11. Nguyễn Thành Nam - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

12. Đinh Xuân Tùng - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối

13. Vũ Đức Nam -  Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

14. Đỗ Việt Hà - Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối

15. Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

16. Nguyễn Đức Minh - Chánh Văn phòng Đảng ủy KhốiPhản hồi

Các tin khác

Mới nhất