Quy định về số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được niêm yết tại các đơn vị bầu cử. (Ảnh minh họa: Khánh Linh)

Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được niêm yết tại các đơn vị bầu cử. (Ảnh minh họa: Khánh Linh)

Trả lời:

 Tại khoản 4 Điều 10 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định:

Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội được bầu không quá 03 đại biểu.

Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu không quá 05 đại biểu./.

Phản hồi

Các tin khác