Việc lưu trữ, xử lý phiếu bầu được thực hiện như thế nào?
Ảnh minh họa. (Nguồn: TL)

Ảnh minh họa: TL

Trả lời: Sau khi kết thúc bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử có trách nhiệm bàn giao các loại phiếu bầu cử, biên bản, tài liệu liên quan đến công tác bầu cử đến Ủy ban nhân dân cấp tương ứng để bảo quản và lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Thời gian lưu trữ ít nhất là 05 năm đối với phiếu bầu cử và 10 năm đối với các tài liệu khác./.

Phản hồi

Các tin khác