Hình ảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Dưới đây là một số hình ảnh vào buổi làm việc cuối cùng và bế mạc Hội nghị.

Buổi sáng, Hội nghị đã nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Chiến lược phát triển

kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025”.  


Các đồng chí lãnh đạo tham dự Hội nghị sáng 28/3 
 
 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội sáng 28/3 

Buổi chiều, Hội nghị đã nghe đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng

Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng quán triệt chuyên đề:

“Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”

Hội nghị đã nghe đồng chí  Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

quán triệt chuyên đề: “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”. 

 
 
 Các đại biểu tham dự Hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội chiều 28/3 

 Chiều 28/3, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

phát biểu bế mạc Hội nghị

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu khẩn trương xây dựng,

 triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng...

để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế.


Phản hồi

Các tin khác