Hình ảnh Lễ xuất quân diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ xuất quân, diễn tập.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ xuất quân.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu dự Lễ xuất quân  
Tham gia Lễ xuất quân, diễn tập có hơn 6.000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an, Quân đội và một số cán bộ y tế của thành phố Hà Nội. 

Lực lượng An ninh tại lễ xuất quân 

Lực lượng Cảnh sát tại lễ xuất quân 

Lực lượng Cảnh sát giao thông tại lễ xuất quân

Lực lượng Cảnh sát cơ động tại Lễ xuất quân  
 

Các xe cơ giới tham gia diễn tập 

Các xe cơ giới phòng cháy, chữa cháy tham gia diễn tập 

 Lần đầu tiên, lực lượng kỵ binh tham gia một sự kiện lớn
 Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn, huấn luyện võ thuật chống bạo động
 Luyện tập tình huống giải quyết các trường hợp tụ tập kích động tại các mục tiêu được bảo vệ

Phản hồi

Các tin khác