Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII họp để bàn về các nội dung: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII; Dự thảo Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.

Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên khai mạc Hội nghị:


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị 

 Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo chương trình hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. 
 
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. 
 
 Các đồng chí Uỷ viên BCH Trung ương dự Hội nghị. 
 

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị 
Theo chương trình, Hội nghị diễn ra đến hết ngày 20/12/2020