TAG: Cải thiện môi trường đầu tư,

  • Quảng Nam: Nỗ lực cải cách hành chính để cải thiện môi trường đầu tư

    (ĐHXIII) – Thời gian qua, Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra; quan tâm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công phục. Qua đó góp phần cắt giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi để nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như người dân dễ tiếp cận giải quyết các thủ tục hành chính.

1