Quảng Nam: Nỗ lực cải cách hành chính để cải thiện môi trường đầu tư
Nhờ nỗ lực cải cách hành chính, đến nay môi trường đầu tư kinh doanh tại Quảng Nam đã được cải thiện đáng kể, tạo niềm tin để các nhà đầu tư tin tưởng, yên tâm đến làm ăn.

Nhờ nỗ lực cải cách hành chính, đến nay môi trường đầu tư kinh doanh tại Quảng Nam đã được cải thiện đáng kể.

Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam, trong 5 tháng đầu năm 2021, các sở, ngành đã tham mưu ban hành 25 văn bản quy phạm pháp luật; UBND tỉnh ban hành 12 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, ủy quyền cho các giám đốc sở thực hiện 54 thủ tục hành chính.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã giải quyết 23.484/25.706 hồ sơ (trong đó, có 23.276 hồ sơ giải quyết đúng hạn, chiếm 99,11%; còn lại 208 hồ sơ giải quyết trễ hạn); đã tiếp nhận, xử lý trực tuyến mức độ 3 và và mức độ 4: 8.077 hồ sơ (chiếm 36,53%).

Đồng thời với nỗ lực trên, phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh hiện đã được địa phương triển khai đồng bộ đến tất cả cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến xã…

Đặc biệt, thông qua những nỗ lực trên lĩnh vực cải cách hành chính, đến nay nhiều chuyển biến tích cực liên quan đến nhiều mặt của công tác quản lý hành chính đã được ghi nhận. Trong đó đáng kể là chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2020 (PAPI 2020) của tỉnh đã thăng hạng 1 bậc (từ 22 lên 21); chỉ số PCI năm 2020 của tỉnh đạt 65,72 điểm, đứng ở vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng của 63 tỉnh, thành trong cả nước, xếp thứ 2 trong vùng duyên hải miền Trung (sau Đà Nẵng) và thuộc nhóm tỉnh có chỉ số khá; chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh đứng thứ 28/63 tỉnh, thành của cả nước.

Theo đồng chí Phan Việt Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, những nỗ lực và kết quả mà Quảng Nam đạt được trong cải cách hành chính thời gian qua là rất lớn, góp tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền và ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở, được nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân đánh giá cao; đồng thời qua đó từng bước không ngừng cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị thu hút đầu tư đầu năm 2021, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã lắng nghe nhiều ý kiến tâm đắc của các nhà đầu tư khi đề cập đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Tại Hội nghị thu hút đầu tư đầu năm 2021, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã lắng nghe nhiều ý kiến tâm đắc của các nhà đầu tư khi đề cập đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, hiện công tác này vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ, khắc phục. Trong đó, nguyên nhân chính là cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm, và gốc của vấn đề là vấn đề từ con người chưa theo kịp với sự chuyển đổi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng, trong thời gian tới, các cấp, các ngành và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 và các năm tiếp theo; tiếp tục quan tâm tập trung thực hiện tốt cơ chế một cửa.

Trước mắt, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh việc rà soát các hồ sơ bị trễ hạn, sắp xếp bộ máy, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương gắn với nêu gương đạo đức công vụ, gia tăng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

Khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao PCI ngay từ cấp cơ sở. Phải đặc biệt quan tâm, coi kết quả cải cách hành chính là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực, phân loại cán bộ, công viên chức…

Đồng chí Phan Việt Cường cũng cho biết, dự kiến đến 9/2021, Quảng Nam sẽ tiến hành Hội nghị sơ tổng kết, đánh giá kết quả cải cách hành chính của địa phương trong 5 năm qua. Trên cơ sở những kết quả và kinh nghiệm, bài học rút ra, Tỉnh ủy sẽ ban hành Nghị quyết mới về cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025./.

Phản hồi

Các tin khác