Đảng uỷ Sư đoàn 9: Điểm sáng trong chỉ đạo vận động nhân dân xây dựng Tổ quốc
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 giúp nhân dân Củ Chi, TP Hồ Chí Minh làm đường giao thông nông thôn (Ảnh: TRẦN TRUNG)

Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 đóng quân trên địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo sinh sống; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển không đồng đều, thu nhập bình quân đầu người thấp. Tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tranh chấp, xung đột vũ trang dân tộc, tôn giáo, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh SARS-CoV-2... luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường; các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội bằng âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, trên địa bàn xuất hiện một số phần tử xấu kích động nhân dân tụ tập, khiếu kiện đòi đền bù đất đai, tệ nạn xã hội, tuyên truyền đạo trái pháp luật có chiều hướng gia tăng tình hình tai nạn giao thông không giảm; từ đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư tình cảm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ và kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của đơn vị.

Tích cực vận động thi đua xây dựng Tổ quốc

Theo Đại tá Võ Phước Vỹ, Chính ủy Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, quán triệt và thực hiện nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác dân vận; căn cứ đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị và địa bàn, hằng năm Đảng ủy Sư đoàn 9 đã xác định các chủ trương, giải pháp cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chi bộ, cán bộ, chiến sĩ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp nắm vững những quan điểm, chủ trương của cấp ủy các cấp về công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là nhận thức rõ ý nghĩa công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng, đó là nội dung, hình thức tác chiến trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Từ đó cấp ủy, cán bộ chính trị, người chỉ huy các cấp đã coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” sắt với đặc điểm tình hình đơn vị và địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác chính sách an sinh xã hội trên địa bàn đóng quân.

Để Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Bằng nhiều hình thức sinh động, nội dung phong phú, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lại đường tới, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, cuộc vận động phong trào của địa phương.

Thông qua các đợt làm công tác dân vận, các đợt huấn luyện quân sự cho 1.258 cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (khu vực phía Nam), 524 cán bộ, nhân viên của lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh; huấn luyện học kỳ quân đội cho hàng trăm cháu học sinh. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 82 lượt tuyên truyền và vận động 21.452 lượt quân nhân, nhân dân, lực lượng đoàn viên, thanh niên, công nhân viên, người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh chấp hành, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương.

Phối hợp với các đơn vị kết nghĩa tổ chức 121 lần với 34.245 lượt người tham gia giao lưu, hoạt động văn nghệ, bóng đá, bóng chuyền trong dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước, ngày truyền thống của quân đội, Quân đoàn, Sư đoàn. Ký kết nghĩa giữa Sư đoàn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn với 12 đầu mối cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp, tổ chức kinh tế (từ cấp tiểu đoàn đến sự đoàn); triển khai thực hiện tốt các hoạt động như thăm, chúc mừng cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, trường học, bệnh viện, đoàn thể địa phương, đơn vị kết nghĩa các tổ chức tôn giáo, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, hộ dân nghèo nhân dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm trong đại của đất nước, dân tộc.

Cụ thể hoá bằng các chương trình hành động

Xác định để có hiệu quả, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cần được thực hiện bằng những việc làm thiết thực, những công trình cụ thể, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong Sư đoàn ký kết và hỗ trợ vật chất, nhân lực cho các xã thuộc huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị trong Sư đoàn cũng đã tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, đưa hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ về các địa phương triển khai các mô hình “Dân vận khéo” tham gia giúp địa phương làm mới, tu sửa đường giao thông nông thôn; cải tạo kênh mương nội đồng phục vụ nhân dân sản xuất.

Trong 5 năm (2016 - 2020), Sư đoàn đã đưa 15.258 lượt cán bộ, chiến sĩ với 32.425 ngày công tu sửa 125,5km giao thông nông thôn. Nạo vét 58,2km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tu sửa, vệ sinh 3.572m2 nghĩa trang liệt sĩ, đèn tưởng niệm liệt sĩ, trường học. Trồng 752.500 cây gây rừng cây xanh, cây lấy gỗ; tu sửa, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, hộ dân nghèo; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ dân nghèo, bà con đồng bào dân tộc thiểu số, bà con theo đạo vùng sâu, vùng xa; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ tiền xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội” tặng cho hộ dân nghèo và quân nhân của Sư đoàn.

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, được nhân dân ủng hộ, 5 năm qua, Sư đoàn 9 đã triển khai thực hiện đạt nhiều hiệu quả tốt theo đúng mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu của Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng Đơn vị dân vận tốt” do Tổng cục Chính trị hướng dẫn, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Ngoài ra, Sư đoàn đã tuyên truyền, vận động quân nhân, gia đình quân nhân của đơn vị tích cực tham gia thực hiện các phong trào xây dựng Tổ nhân dân, Tổ dân phố tự quản toàn diện gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do địa phương phát động…

Qua 5 năm thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, đã có 96 tập thể và 125 cá nhân trong Sư đoàn được cấp ủy, chính quyền thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, những kết quả trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng”Đơn vị dân vận tốt” đã góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, Đảng bộ Sư đoàn trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua.

 

Phản hồi

Các tin khác