Đồng Tháp thực hiện Chỉ thị 05 bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú
Mô hình Hội quán một trong những nơi để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Mô hình Hội quán một trong những nơi để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Trong 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thể hiện được vai trò tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời có ý thức thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sửa đổi lề lối làm việc, nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh, ban thường vụ cấp ủy huyện (tương đương) và cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo gợi ý kiểm điểm sâu các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) với phương châm “nhìn thẳng, nói rõ và đánh giá đúng sự thật”.

Song song với đó, những năm qua, tỉnh Đồng Tháo đã thực hiện việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh được cấp ủy các cấp quan tâm gắn với các phong trào thi đua hàng năm với các hình thức tổ chức gặp mặt, giao lưu, lễ báo công. Tổ chức biểu dương, khen thưởng lồng ghép trong các hội nghị tổng kết xây dựng Đảng của cấp ủy, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đã tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 1.324 tập thể và 4.459 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh cũng xem xét, lựa chọn 18 tập thể và 35 cá nhân tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; đồng thời giới thiệu về Trung ương 5 mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Phản hồi

Các tin khác