Hồng Dân (Bạc Liêu): Triển khai thực hiện các nghị quyết

Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Dân làm việc với xã Ninh Quới A về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2021. 
(Ảnh: Báo Bạc Liêu)

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, diện mạo vùng nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, đời sống người dân ngày một nâng cao, Đảng bộ huyện xác định phải có nguồn nhân lực đủ mạnh, đủ nhiệt huyết. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng và triển khai Nghị quyết đầu tiên của nhiệm kỳ về “xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ phát triển của huyện trong tình hình mới”. Theo đó, ngoài việc tạo điều kiện để cán bộ nâng cao trình độ, năng lực thì các cấp ủy, đơn vị cũng chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong khâu đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm, đặc biệt lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chú trọng làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

Với nguồn nhân lực được chuẩn bị sẵn sàng, huyện Hồng Dân cũng mạnh dạn triển khai các nghị quyết động lực. Đơn cử như Nghị quyết về đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; xây dựng huyện Hồng Dân trở thành trung tâm sản xuất lúa, xuất khẩu gạo của tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2025”, thể hiện mục tiêu lâu dài trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Rất nhiều giải pháp đã được xây dựng nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết này như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; giữ vững ổn định hai vùng sản xuất (vùng ngọt và vùng chuyển đổi); chú trọng xây dựng sản phẩm OCOP để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của các sản phẩm đặc trưng từng xã, phấn đấu mỗi xã có ít nhất một sản phẩm chủ lực.

Với phương châm “Nghị quyết đến đâu, triển khai ngay đến đó”, Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Dân đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách các lĩnh vực và các chi, đảng bộ trực thuộc để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. UBND huyện cũng đã chỉ đạo xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, xác định rõ nội dung, lộ trình, thời gian, trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Trước mắt, huyện Hồng Dân đang tăng tốc nhằm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu năm 2021. Theo đó, chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả 3 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội được cụ thể từ 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu gồm: Nông nghiệp, mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm - lúa; phát triển du lịch và phát triển thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao. Đặc biệt, huyện đang tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từ hạ tầng giao thông, thủy lợi đến hạ tầng đô thị nhằm tạo động lực để huyện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng - Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, khẳng định: “Xác định việc thực hiện Nghị quyết Đại hội là một lộ trình dài 5 năm, vì thế ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn đã nhanh chóng triển khai ngay, tránh tình trạng dồn về cuối nhiệm kỳ. Từng nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đều được giao cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã trực tiếp chỉ đạo. Các nội dung công việc đều có mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng từng năm, phù hợp với thực tế và nguồn lực tại địa phương, phải hiệu quả và hơn hết có thể về đích trước”./..

Phản hồi

Các tin khác