Những đảng viên vì dân, gần dân

Ấp 1 có khoảng 180 hộ dân với 9 đảng viên. Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Chi bộ ấp quan tâm, tạo sự đoàn kết, thống nhất giữa tập thể Chi ủy và đảng viên Chi bộ, nên việc quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện có nhiều thuận lợi.

Chi bộ xây dựng các chuyên đề học tập theo từng năm có trọng tâm, trọng điểm, gần gũi và thiết thực với người dân. Qua học tập, cán bộ, đảng viên đều nhận thức và hiểu đúng về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ đó có sự chuyển biến, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong xây dựng tác phong, phong cách gần dân, sát dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm,... được người dân đồng tình, ủng hộ. Người dân cũng luôn tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ sở.

Chi bộ ấp tập trung lãnh đạo người dân sản xuất nông nghiệp, xây dựng cánh đồng lớn theo hướng ứng dụng công nghệ cao; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn nhằm tiến tới xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới; phát động phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi.

Theo Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 1 - Lê Văn Đậm, qua 5 năm, ấp đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết Chi bộ và Đảng ủy xã đề ra. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 còn 4 hộ, chiếm 1,72%; bảo hiểm y tế toàn dân đạt 85,42%, hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 100%, tỷ lệ hộ sử dụng điện thắp sáng 100%.

Hàng năm, Chi bộ phối hợp Hội Nông dân xã phát động đăng ký nông dân SXKD giỏi. Trong 5 năm, có 511 lượt hội viên đăng ký, 206 nông dân SXKD giỏi cấp xã, 65 nông dân SXKD giỏi cấp huyện, 38 nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng được cải thiện về vật chất và tinh thần; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương.

Ấp chú trọng sản xuất nông nghiệp, xây dựng cánh đồng lớn theo hướng ứng dụng công nghệ cao. (Ảnh: Báo Long An)

 

Nhiều năm qua, Chi bộ ấp đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, năm 2018 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản thân ông Đậm cũng là nông dân giỏi. Ngoài lãnh, chỉ đạo mọi công tác trong ấp, ông còn làm kinh tế thêm tại nhà. Hiện ông trồng hơn 5ha dưa hấu. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, ông luôn cho ra năng suất cao. Thu nhập mỗi năm từ dưa hấu ước tính khoảng 500-700 triệu đồng.

Suốt 2 nhiệm kỳ làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, ông Đậm không ngừng nỗ lực xây dựng bộ mặt nông thôn ấp, đời sống văn hóa người dân ngày càng phong phú. Nhìn quê nhà thay đổi, đường sá sạch sẽ, rộng rãi, người dân đi lại thoải mái, ông rất vui mừng và xem đó là động lực để tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới./.

 

 

Phản hồi

Các tin khác