Một nhiệm kỳ thành công

Các ĐBQH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khoá XIV tham dự Kỳ họp thứ 9 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. (Ảnh: Báo Bà Rịa- Vũng Tàu)

Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa XIV có 6 đại biểu, gồm 2 đại biểu Trung ương ứng cử tại địa phương và 4 đại biểu ở địa phương. Trong nhiệm kỳ này, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu làm Trưởng Đoàn. Có 5/6 đại biểu là thành viên của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Yến cho biết, các cơ quan, đơn vị từ Quốc hội đến địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV hoạt động. Hơn nữa, Đoàn nhận được sự tín nhiệm, giúp đỡ của cử tri và nhân dân. Các ĐBQH có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Chia sẻ về hoạt động xây dựng pháp luật, bà Nguyễn Thị Yến thông tin, khi nhận được dự thảo luật, nghị quyết, pháp lệnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi về, hoặc tra cứu từ cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Đoàn đã gửi tài liệu dự án luật tới những thành phần là đối tượng chịu sự tác động, điều chỉnh trực tiếp của dự luật, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến nội dung của dự án luật để nghiên cứu, góp ý bằng văn bản gửi về Đoàn. Đoàn còn lựa chọn một số dự án luật, nhất là các dự án luật sửa đổi, bổ sung để tiến hành khảo sát thực tế, tìm hiểu những bất cập trong văn bản pháp luật hiện hành, nhưng chưa điều chỉnh để đề xuất những nội dung cần bổ sung, sửa đổi.

Về hoạt động giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa XIV xác định đây là một trong những nội dung rất quan trọng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Do vậy, hàng năm Đoàn đã xây dựng chương trình giám sát bám sát vào Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội; tình hình thực tiễn của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và những vấn đề  bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội. “Từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2020, Đoàn đã tổ chức được 29 chuyên đề giám sát. Qua đó, Đoàn đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc ở địa phương; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm gây ra những bất cập đó. Đoàn cũng kiến nghị với các cơ quan ở Trung ương và địa phương nghiên cứu có giải pháp khắc phục những vướng mắc trong việc ban hành và tổ chức thực hiện văn bản chính sách, pháp luật ở địa phương”, bà Nguyễn Thị Yến nói.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tham gia hoạt động lập pháp và hoạt động giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát huy vai trò tích cực và chủ động tham gia cùng Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, mục tiêu quốc gia, tổ chức bộ máy và nhân sự các cơ quan Nhà nước thuộc thẩm quyền của Quốc hội, các vấn đề về bảo đảm quốc phòng – an ninh và chính sách cơ bản về đối ngoại… Tại các kỳ họp trong nhiệm kỳ, các đại biểu trong Đoàn đã tham gia nhiều ý kiến về phát triển kinh tế - xã hội nêu ra những đặc điểm tình hình, yêu cầu thực tế của cuộc sống, đề ra các chỉ tiêu, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững, đối phó kịp thời với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, suy giảm kinh tế toàn cầu, kiềm chế lạm phát, biến đổi khí hậu và tham gia quyết định đầu tư xây dựng các công trình quan trọng quốc gia. Để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, các đại biểu Quốc hội của tỉnh đã tích cực hoạt động, lắng nghe, thu thập, tổng hợp nhiều kênh thông tin từ vị trí công tác đến vai trò của mình để có cách đánh giá sâu sát, thực tế về những vấn đề quan trọng của đất nước. Đây là căn cứ, cơ sở để các đại biểu trong Đoàn tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua những quyết định quan trọng tại mỗi kỳ họp.

Một trong những sáng tạo khác của Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa XIV là có nhiều đổi mới từ nội dung đến hình thức tiếp xúc cử tri (TXCT). Thành phần cử tri tham gia rộng rãi hơn. Mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực. Đoàn đã tổ chức, lần lượt, luân phiên địa điểm TXCT tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh để các cử tri có điều kiện tiếp xúc với đại biểu. Tham gia tiếp xúc còn có lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương để ghi nhận, giải trình, giải quyết ngay những vấn đề bức xúc của cử tri. Sau mỗi đợt tiếp xúc, Đoàn tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và UBTWMTTQVN và UBND tỉnh để những cơ quan này chỉ đạo các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa XIV cũng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Khi có những vấn đề cần giải quyết thấu đáo, Đoàn đã tổ chức khảo sát thực tế, có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, truyền thông báo chí để phản ánh vấn đề khách quan và giám sát việc thực hiện sau kết luận của Đoàn.

“Kết quả hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa XIV đạt được là nhờ vào sự kế thừa kinh nghiệm hoạt động của Đoàn ĐBQH các khóa trước, đồng thời có sự cải tiến, đổi mới toàn diện, sáng tạo trong phương pháp, cách thức tổ chức, duy trì các hoạt động của Đoàn ĐBQH phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa XIV Nguyễn Thị Yến khẳng định.

Tại các kỳ họp, các đại biểu tích cực tham gia phát biểu tại hội trường và trong các phiên thảo luận tại tổ. Những ý kiến tham gia phát biểu được đại biểu nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn xuất phát từ kết quả hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri. Vì vậy, các ý kiến phát biểu của đại biểu có chất lượng, phản ánh đúng thực trạng, bản chất của vấn đề thuộc các lĩnh vực khác nhau của đất nước, địa phương đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu trong quá trình chỉnh lý các dự án luật, dự thảo nghị quyết, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của cử tri, được cử tri đồng tình, đánh giá cao. Các ĐBQH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã có những ý kiến phát biểu tại nghị trường, tại tổ được đánh giá cao, đặc biệt là những ý kiến trong xây dựng các luật, quyết định các vấn đề quan trọng. Trong đó có những kiến nghị góp phần thúc đẩy giải quyết các vấn đề của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu như các vấn đề về phát triển hệ thống cảng biển, đường liên cảng, kết nối giao thông vùng; phát triển Côn Đảo…

 

Phản hồi

Các tin khác