Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326: Điểm sáng trong thực hiện công tác dân vận
Cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326, Quân khu 2 hướng dẫn nhân dân kỹ thuật canh tác ngô (Ảnh: QM)

Cụ thể hoá Phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Nhận thức đúng đắn vị trí, ý nghĩa, vai trò công tác dân vận, tầm quan trọng của Phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” là một trong những nhiệm vụ chính trị của đơn vị kinh tế - quốc phòng; cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 49-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 25-NQ/ĐU của Đảng ủy Đoàn về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới”, các hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên về Phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ hàng năm, từng tháng đều xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo thực hiện; Chỉ huy các cấp cụ thể hóa vào kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, quán triệt nâng cao nhận thức với thông tin, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị và nhân dân trên địa bàn về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, địa phương, nêu cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc cho hàng chục nghìn lượt người đạt kết quả tốt. Viết tin, bài, xây dựng các clip để tuyên truyền kết quả công tác dân vận của đơn vị, động viên khích lệ các cấp ủy, đảng viên, cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện đơn vị phấn đấu vươn lên nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, đại đa số cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện nắm chắc, thực hiện khá tốt quan điểm trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân theo phương châm “Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. Việc thực hiện 3 bám, 4 cùng có chuyển biến tiến bộ tốt được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương yêu quý, đùm bọc, chở che.

Xác định đúng nội dung mô hình, vận dụng tốt các bước thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, nắm chắc chức năng nhiệm vụ của đơn vị kinh tế - quốc phòng, thấy rõ công tác dân vận tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa bàn vững mạnh là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.

Hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị trong toàn Đoàn đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác dân vận với các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, Vận dụng tốt các bước triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, trong đó coi trọng việc khảo sát nắm chắc tình hình địa phương xây dựng hồ sơ địa bàn, chỉ đạo làm điểm, làm trước, phân công và tổ chức lực lượng, phối hợp chặt chẽ và phát huy khả năng thế mạnh của địa phương để tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, kiểm tra đôn đốc rút kinh nghiệm kịp thời.

Hàng năm tổ chức 1 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng công tác dân vận, phong tục tập quán của các dân tộc trên địa bàn và học tiếng dân tộc Mông – Thái. Tổ chức biên soạn, học tập 3 chuyên đề về phương pháp, nắm, tổng hợp báo cáo tình hình địa bàn, tình hình nhân dân và xây dựng cảm tình viên; các chính sách với đồng bào dân tộc tôn giáo trên địa bàn; các nội dụng biện pháp thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của đơn vị.

Nhiều mô hình mới – cách làm hay

Với các mô hình “Tuyên truyền vận động nhân dân khéo”, “Tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh”, “Giúp dân giảm nghèo bền vững”, “Giúp bản xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng cảm tình viên tốt”,… gắn với phát huy hiệu quả của các hình thức công tác dân vận, phối hợp với các tổ đội công tác của địa phương, công tác dân vận của đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất hơn.

Với mô hình “Tuyên truyền vận động nhân dân khéo”, đơn vị đã phát huy thế mạnh của các đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị đóng quân tại các xã, bản, lượng lực thi công các công trình dự án trên địa bàn, tham gia các tổ đội công tác của địa phương, già làng, trưởng bản, người có uy tín... để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các chính sách dân tộc, tôn giáo, quy chế biên giới, thành tựu của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phòng, chống âm mưu tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thành lập nhà nước Mông cho hàng chục nghìn lượt người dân.

Chủ động nắm bắt tập trung nguyện vọng, phát hiện các mẫu thuẫn, vướng mắc trong nhân dân để phối hợp với địa phương giải quyết có hiệu quả, tiêu biểu như giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa cụm dân cư Pha Lọng, xã Mường Lạn với bản Nà Vạc, xã Mường Và của huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Giữa bản Huổi My, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp với bản Chua Ta A, B, xã Tì Dình, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên... Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần tích cực xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn. Tiêu biểu trong công tác này là Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 1, 5, 7…

Để thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, kịp thời phát hiện, phối hợp với địa phương nắm, giải quyết tốt các vướng mắc phát sinh, đơn vị đã xây dựng mô hình “Xây dựng cảm tình viên tốt”. Thông qua công tác giao tiếp và các hoạt động giúp dân, đơn vị đã lựa chọn những công dân tốt có khả năng nắm, phản ánh tình hình để tiếp xúc, gặp gỡ, giúp đỡ, gây dựng tình cảm gắn bó chặt chẽ giữa đơn vị và các công dân này để trao đổi cung cấp thông tin trên cơ sở tự nguyên, với cách làm kiên trì, sâu sát đã xây dựng được trên 200 cảm tình viên với đơn vị, nhiều cảm tình viên phát huy tốt vai trò, cung cấp cho đơn vị nhiều thông tin kịp thời có giá trị, tiêu biểu trong công tác này là Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 1, 4, 5, 7.

Với mô hình “Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở chính trị địa phương vững mạnh”, ngay từ đầu các năm Đảng ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị của đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị phối hợp với địa phương khảo sát nắm chắc tình hình hoạt động và chất lượng của các tổ chức chính trị - xã hội, thấy rõ ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đó, thống nhất với địa phương lựa chọn từng tổ chức chính trị xã hội để tham gia giúp đỡ, xác định rõ nội dung, biện pháp, cách làm để khắc phục các hạn chế, yếu kém đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức ấy và hướng chỉ đạo của ngành dọc cấp trên địa phương, với phương pháp hướng dẫn làm mẫu cụ thể chứ không làm thay; quá trình thực hiện đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng thành viên và cả tổ chức được giúp đỡ.

Nội dung giúp đỡ các chi bộ tập trung vào việc thực hiện nguyên tắc, chế độ, nền nếp sinh hoạt; việc chuẩn bị dự thảo và ra nghị quyết lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, phân công nhiệm vụ và triển khai, kiểm tra thực hiện nghị quyết; việc kiểm tra, giám sát đảng viên và phát triển đảng viên mới; với các tổ chức chính trị xã hội khác giúp về thực hiện chế độ nền nếp hoạt động tập hợp tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên tham gia vào các hoạt động của địa phương

Qua 5 năm (2016-2020) đã giúp 41 lượt chi bộ, 82 lượt các tổ chức chính trị xã hội khác nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần kết nạp 15 đảng viên mới, qua đánh giá xếp loại hằng năm đã được ngành dọc cấp trên của địa phương đánh giá có chuyển biến tiến bộ tốt, tiêu biểu trong hoạt động này có Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 1, 4.

Nỗ lực giúp dân xoá đói giảm nghèo

Với mô hình “Giúp dân giảm nghèo bền vững”, đã tích cực tuyên truyền phổ biến, tư vấn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng cho gần 10 nghìn lượt người dân. Tham gia hàng trăm ngày công, hỗ trợ vật tư, cây, con giống, trị giá gần một trăm triệu đồng, trực tiếp giúp 14 hộ thoát nghèo toàn diện, 181 hộ thực hiện một số nội dung thoát nghèo theo tiếp cận đa chiều hiệu quả khá tốt. Tích cực xây dựng các mô hình sản xuất, chăn nuôi ở đơn vị, nhiều mô hình có hiệu quả như: chăn nuôi tập trung, trồng cây ăn quả, cây sâm bố chính, bơm va thủy luân không sử dụng điện năng, cung cấp cây, con giống thu hút trên một nghìn cán bộ, nhân dân đến tham quan, học tập, làm theo.

Ngoài ra, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326, Quân khu 2 cũng đã tổ chức 16 lớp tập huấn, tham quan, chuyển giao công nghệ kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt cho 343 hộ dân; hỗ trợ cây, con giống để phát triển sản xuất (66 con bò, 90 con dê, cá 1.178,8kg, lợn 213 con, gà thả vườn 2.000 con và trên 43 nghìn cây giống), trị giá trên 4 tỷ đồng góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm trên địa bàn từ 3 đến 5%. Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ tiền ăn cho 6.011 người dân, tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng, được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận. Tổ chức 15 lớp học xóa mù chữ cho 468 người dân, giúp đỡ bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu kém được 98 cháu, vận động 134 học sinh nghèo bỏ học trở lại trường, đạt kết quả tốt. Để góp phần phát triển giao thông tạo thêm điều kiện địa phương phát triển kinh tế - xã hội, Đoàn cũng đã triển khai và hoàn thành tốt dự án đường giao thông nông thôn Co Hịnh lên Pá Hốc, huyện Sốp Cộp dài 5,36km, tổng trị giá 15,5 tỷ đồng; 5 tuyến đường giao thông thuộc xã Pú Bầu, sông Mã, dài 18,2km, tổng trị giá 15,5 tỷ đồng đạt chất lượng và hiệu quả tốt.

Với mô hình “Giúp bản xây dựng nông thôn mới”, Đoàn đã tham gia gần một nghìn ngày công, giúp 17 lượt bản thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới, tập trung vào công tác vệ sinh môi trường, đưa trâu, bò ra khỏi gầm sàn; giữ vững trật tự trị an nông thôn; tư vấn kỹ thuật giúp dân, địa phương đổ bê tông làm mới, tu sửa trên 100km đường giao thông nội bản, 86km mương thủy lợi, 15 cầu treo; 25 nhà văn hóa bản. Kết quả là đã góp phần xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiêu biểu trong hoạt động này có Xí nghiệp 26, Ban Kế hoạch, Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 1, 2, 4.

Có thể thấy, trong 5 năm qua (2016 - 2020), Phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326, Quân khu 2 đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực sự trở thành động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm được giao. Nhận thức trách nhiệm đối với công tác dân vận nói chung và Phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” nói riêng của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị được nâng lên. Đã thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân” và “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực hiện có hiệu quả 3 bám, 4 cùng trong công tác dân vận.

Chất lượng, hiệu quả, xây dựng mô hình dân vận khéo được nâng lên, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh gắn với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh; được quân khu, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Phản hồi

Các tin khác