Tân Uyên (Bình Dương): Tập trung nguồn lực phát triển đô thị

Theo ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TXTân Uyên việc xây dựng TX Tân Uyên đạt đô thị loại II trước năm 2025 và phát triển theo hướng đô thị thông minh được UBND thị xã xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể để triển khai thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra trong Chương trình số 03-CTr/TU của Thị ủy Tân Uyên. Thời gian qua, UBND thị xã tập trung rà soát các tiêu chí đô thị loại II, đánh giá nguồn lực để nâng chất đô thị đến năm 2025 được công nhận là đô thị loại II theo hướng thông minh. Trong đó, thị xã tập trung khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng và phát triển đô thị TX Tân Uyên giai đoạn 2015-2020.

Cụ thể đến nay, các tiêu chí về hạ tầng như nhà tang lễ, bến xe, diện tích nhà ở bình quân đầu người đã đạt được nhờ sự tích cực trong công tác đẩy mạnh phát triển hạ tầng, mời gọi đầu tư. Hiện nay, toàn thị xã có 60 dự án nhà ở thương mại đã và đang triển khai, đáp ứng yêu cầu về diện tích nhà ở khi lên đô thị loại II của thị xã. TX Tân Uyên hiện có 2 hệ thống xử lý nước thải đã và đang được đầu tư, góp phần đáp ứng các yêu cầu về xử lý nước thải, bảo đảm môi trường. Đó là hệ thống xử lý nước thải Thái Hòa đã đi vào hoạt động. Hệ thống xử lý nước thải tại Uyên Hưng đang triển khai thực hiện. Các tiêu chí còn lại về hạ tầng, đô thị, UBND thị xã đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2021. Trong đó, tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu phát triển, huy động và sử dụng nhiều nguồn lực trong việc đầu tư hạ tầng, tạo bước chuẩn bị kỹ càng để đáp ứng yêu cầu tiêu chí đô thị loại II.

Các tiêu chí về giáo dục, y tế, an sinh xã hội đã và đang được thị xã gấp rút thực hiện. Hiện trên địa bàn thị xã 80% trường học đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% trường đạt chuẩn quốc gia, theo lộ trình mỗi năm sẽ phấn đấu đạt thêm 5 trường. Thị xã cũng đang gấp rút chuẩn bị các tiêu chí về y tế, đáp ứng yêu cầu của đô thị loại II. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để nâng cấp trung tâm y tế thị xã từ 200 giường bệnh lên 400 giường bệnh. Đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, công nghệ tiên tiến, sử dụng bệnh án điện tử (50% năm 2025) đáp ứng yêu cầu của người dân… Đồng thời, các cấp, các ngành cũng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tập trung ưu tiên và huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách xã hội, đào tạo nghề cho người dân…

TX Tân Uyên nỗ lực đạt chuẩn đô thị loại II gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân. (Ảnh: Báo Bình Dương)

 

Thị xã đã và đang rà soát, điều chỉnh kịp thời quy hoạch chung đô thị Tân Uyên đến năm 2040, lập và điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 của các phường phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành khác; gắn với quy hoạch chỉnh trang đô thị và các không gian đô thị tập trung. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch công trình ngầm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung; xây dựng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ở một số khu vực đô thị mới, đô thị hiện hữu chỉnh trang đã xác định. Các quy hoạch là cơ sở quan trọng để huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, trong đó tạo điều kiện cho các nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa theo từng lĩnh vực, góp phần đẩy nhanh các tiêu chí còn chưa đạt của đô thị loại II. Nhìn chung đến nay, TX Tân Uyên đã cơ bản đạt được các tiêu chí đô thị loại II và đang triển khai làm hồ sơ công nhận.

Cũng theo đồng chí Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TX Tân Uyên, hiện nay thuận lợi lớn nhất của Tân Uyên khi tiến hành xây dựng, phát triển đô thị loại II, đó là về  mặt chủ trương, việc phát triển đô thị loại II của TX Tân Uyên nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, UBND thị xã bám sát các nội dung cơ bản Chương trình số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy, Chương trình số 03- CTr/TU của Thị ủy; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực thực hiện của UBND TX Tân Uyên. UBND thị xã triển khai thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ mới đã xác định; đồng thời có sự phân công rõ trách nhiệm triển khai thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và đồng bộ trong chiến lược, định hướng phát triển đô thị của tỉnh.

Một thuận lợi lớn nữa trong việc triển khai phát triển đô thị loại II của TX Tân Uyên là nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Mỗi bước đi của TX Tân Uyên có sự đồng thuận, vun đắp của mọi tầng lớp nhân dân. Đơn cử như việc tổ chức thực hiện hiệu quả đề án cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - Văn minh đô thị” được người dân hưởng ứng và thực hiện rất tốt. Trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và nước thải sinh hoạt; công tác bảo đảm mỹ quan, an toàn, trật tự xây dựng - đô thị; xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị. Thị xã cũng đa dạng hóa phương thức, mô hình thu hút người dân tham gia, thực hiện chỉnh trang đô thịtheo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng, tổ tự quản về môi trường, an ninh trật tự ở các khu phố. Đặc biệt, công tác xã hội hóa được người dân và doanh nghiệp hưởng ứng rất cao trong việc tham gia vào xây dựng các công trình giao thông, đầu tư hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng...

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đặt ra cho thị xã hiện nay là vấn đề hạ tầng giao thông và an sinh xã hội. TX Tân Uyên là địa phương có tốc độ phát triển nhanh với số lượng doanh nghiệp và dân số cơ học tăng nhanh. Mỗi năm, lực lượng lao động tại địa phương tăng từ 30.000 - 35.000 người. Dù hạ tầng giao thông đã và đang được tỉnh, thị xã quan tâm đầu tư song vẫn chưa đáp ứng kịp với nhu cầu phát triển. TXTân Uyên tiếp tục kiến nghị và quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Dân số cơ học tăng nhanh cũng đặt ra thách thức lớn cho vấn đề giáo dục và y tế của thị xã. Về giáo dục, hiện có 80% trường học đạt chuẩn song đến nay, sĩ số học sinh tăng cao, áp lực rất lớn. Thêm vào đó, các trường học xây mới chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của địa phương. Tương tự, vấn đề y tế cũng đặt ra cho địa phương nhiều áp lực lớn cho chất lượng khám chữa bệnh... Đây là những vấn đề rất khó, song thị xã quyết tâm bằng mọi giá, khắc phục những điểm hạn chế, phấn đấu đạt đô thị loại II, nâng cao chất lượng sống của người dân./..

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác