Bến Cát (Bình Dương): Nỗ lực cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Giải quyết thủ tục hành chính tại tại bộ phận một cửa TX Bến Cát. (Ảnh: Báo Bình Dương)

 Theo lãnh đạo UBND TX Bến Cát, công tác cải cách hành chính là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành... Những năm qua, TX Bến Cát luôn chú trọng xây dựng kế hoạch cải cách nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của thị xã thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã từng bước được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Cơ chế một cửa liên thông được duy trì thực hiện tốt, 100% các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Thời gian qua, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với đó, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã được nâng lên. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, số hồ sơ tồn đọng, hồ sơ quá hạn giảm. Trong năm 2020, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của thị xã đạt 98%, các xã, phường đạt 100%. Các hiện tượng gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính các cấp đã được khắc phục góp phần giảm thiểu chi phí, thời gian, công sức của nhân dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

Mặt khác, thị xã cũng chú trọng trong việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất được thực hiện đồng bộ theo hướng hiện đại, nhằm góp phần nâng cao tinh thần thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Công tác hiện đại hóa hành chính được quan tâm thực hiện thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Ngoài ra, TX Bến Cát đặc biệt quan tâm và chú trọng công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiều chính sách, giải pháp ưu đãi, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, công khai quy hoạch sử dụng đất để các doanh nghiệp nắm bắt, tiếp cận các chính sách và an tâm đầu tư. Thị xã không chỉ quan tâm cải cách thủ tục hành chính, mà còn nỗ lực cùng với các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN một cách đồng bộ, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

TX Bến Cát trong những năm gần đây được ghi nhận là địa bàn có môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn. Có được kết quả đó là do thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung cải cách thủ tục hành chính, rà soát, bổ sung và vận dụng các cơ chế chính sách; làm rõ những trở ngại làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương và có biện pháp xử lý.

Qua đó, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện giúp giá trị sản xuất công nghiệp của thị xã tăng trưởng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng. Quy mô sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp không ngừng được mở rộng, dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị ngày càng hiện đại tân tiến, chất lượng sản phẩm ngày càng cao, doanh thu, lợi nhuận, nghĩa vụ với Nhà nước đều tăng lên qua các năm, mức thu nhập của người lao động được cải thiện.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND TX Bến Cát, cho biết diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng phần nào đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thị xã tiếp tục tập trung nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, để có giải pháp kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, ổn định sản xuất. Đồng thời, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, tăng cường các biện pháp ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tạo điều kiện cho doanh nghiệp an tâm đến đầu tư. Cùng với đó, địa phương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, tạo môi trường thông thoáng, điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển các dự án thuộc danh mục khuyến khích đầu tư, hạn chế tối đa các ngành nghề sử dụng nhiều lao động, có nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Cải cách hành chính là vấn đề then chốt nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Với sự quyết liệt và linh hoạt, thời gian qua, TX Bến Cát đã từng bước khắc phục những bất cập trong lĩnh vực này, tạo chuyển biến tích cực. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là tiền đề vững chắc để địa phương tiếp tục phát huy, tạo đột phá trong thời gian tới, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bến Cát giàu đẹp, văn minh./..

 

Phản hồi

Các tin khác