Sơn La: Triển khai Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và 4 năm thực hiện Quyết định 319-QĐ/TU, Sơn La đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo, đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch học tập chuyên đề hằng năm, xác định các khâu đột phá; chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, với nhiều nội dung sáng tạo.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 319-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã đi vào nền nếp và tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tặng Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác đạt đạt Giải báo chí về xây dựng Đảng. (Ảnh: vov.vn).

Đặc biệt sau 5 năm triển khai, Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh đã đi vào cuộc sống, nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh trở thành nhân tố chủ đạo của đời sống tinh thần, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La. Việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, gắn việc “làm theo” gương Bác với các phong trào thi đua yêu nước. Ngày càng có nhiều hơn tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đã có ý thức tu dưỡng tốt hơn về đạo đức, lối sống, chấp hành và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan cũng như sinh hoạt nơi cư trú; chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên. Sự đoàn kết, thống nhất ngày càng được phát huy; đặc biệt là, công tác giải quyết những vụ việc bức xúc, nổi cộm tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện quyết liệt, tạo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng...

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Trong quá trình tổ chức, thực hiện, các cấp ủy đảng, địa phương phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội các cấp tập trung triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quyết định 319 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; tạo sự chuyển biến ở từng địa phương, đơn vị, trước hết là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép về phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống, ngăn chặn đẩy lùi đại dịch. Các cấp ủy, chi bộ đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chuyển trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tặng Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả có thành tích cao trong việc tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2020...

Cùng với đó, Ban Tổ chức đã phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2021; phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025”; phát động và mời ký cam kết trách nhiệm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.

Trước khi diễn ra Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã phát động hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19”. Theo đó, các đại biểu dự Hội nghị ở tất cả các điểm cầu đã ủng hộ hơn 1,1 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

Phản hồi

Các tin khác