Hải quan Đắk Lắk tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác

Công tác tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được cấp ủy đơn vị quan tâm thực hiện (Ảnh: P.V)

Với đặc thù phạm vi hoạt động rộng, trên địa bàn 03 tỉnh là Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, nên trong công tác phổ biến, quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cho các cán bộ, đảng viên của Cục gặp một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch, chương trình đã được xây dựng, Đảng ủy Cục Hải quan đã chủ động triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ Cục với các nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề qua các năm.

Đảng ủy Cục đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, theo từng chuyên đề hàng năm. Cấp ủy cơ sở Đảng trực thuộc lựa chọn những nội dung phù hợp với đơn vị để xây dựng các chuyên đề học tập, thảo luận kế hoạch phấn đấu; đăng ký nêu gương, làm theo với những việc làm thiết thực, cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ công tác, đồng thời xác định đây là tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Đặc biệt, Đảng ủy Cục Hải quan Đắk Lắk đã thực hiện phổ biến nhiều chuyên đề có hiệu quả thiết thực như: Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”...

Công tác tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW luôn được cấp ủy các đơn vị quan tâm thực hiện. Gắn công tác tuyên truyền nội dung các chuyên đề với các hội thi, tọa đàm, kể chuyện về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, nhiệm vụ chính trị hàng năm theo chủ đề của Tỉnh ủy và các hoạt động khác của toàn Ngành Hải quan.

Việc tuyên truyền và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên người lao động trong toàn đơn vị; qua đó, xuất hiện những mô hình tốt, cách làm hay, những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời, công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc xây dựng nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW… cũng đã được thực hiện kịp thời.

Bên cạnh đó, các Đảng bộ, chi bộ, trực thuộc Cục Hải quan Đắk Lắk đã luôn phát huy vai trò nêu gương của người cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Bí thư Chi bộ, cán bộ lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể luôn thể hiện vai trò nòng cốt tại đơn vị, luôn tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, các phong trào hành động. Hằng năm, 100% cán bộ lãnh đạo đăng ký nêu gương, trên 95% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký làm theo gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị, việc thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc hơn; tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét; chú trọng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế.

Từ những việc làm thiết thực trên, trong năm 5 vừa qua, tại Đảng bộ Cục Hải quan Đắk Lắk không có cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, vi phạm pháp luật, không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong nhiệm kỳ đã có 07 lượt tập thể và 22 lượt cá nhân tiêu biểu, điển hình trong việc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan Đắk Lắk tặng Giấy khen; Đảng bộ Cục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen, 02 chi bộ và 02 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy khối tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các đợt sơ kết 3 năm, 4 năm.

 

Phản hồi

Các tin khác