TAG: Học tập và làm theo Bác ở Quảng Bình,

  • Học tập và làm theo Bác ở Quảng Bình

    (ĐHXIII) – Qua quá trình học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đến nay tại Quảng Bình đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực. Đặc biệt, đã có 02 tập thể và 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 70 lượt tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen...

  • Học tập và làm theo Bác ở Quảng Bình

    (ĐHXIII) – Qua quá trình học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đến nay tại Quảng Bình đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực. Đặc biệt, đã có 02 tập thể và 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 70 lượt tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen...

1