Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu, qua 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên tục có những chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chú trọng, sáng tạo trong cách quán triệt, cụ thể hóa và nhân rộng các mô hình, cách làm; gắn học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm, trên làm trước dưới, từ trong nội bộ làm ra, gắn và phù hợp với thực tiễn, điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị… Trên cơ sở đó, hằng năm bám sát chuyên đề đã triển khai để phát động đăng ký học và làm theo Bác; kết thúc năm có sơ tổng kết để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

leftcenterrightdel
 Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình rất coi trọng công tác sơ, tổng kết và rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Đồng thời với các biện pháp cơ bản đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xác định nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm có liên quan để triển khai thực hiện. Trong đó, đã tập trung vào đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Đến nay qua triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã tổ chức sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Riêng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND cấp huyện hiện đã giảm được 37 đơn vị (khối chính quyền 33, khối Đảng 4); giảm 15 đầu mối bên trong trực thuộc các đơn vị sự nghiệp.

Cạnh đó, trên địa bàn tỉnh hiện cũng tinh giảm được 256 biên chế công chức, 1.592 biên chế sự nghiệp, 81 hợp đồng lao động theo Nghị định 68. Tỉnh cũng đã tiến hành thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo; rà soát sắp xếp cán bộ lãnh đạo, giảm số lượng cấp phó; tiến hành rà soát bằng cấp (tự kê khai, báo cáo) đầy đủ, trung thực, đúng quy định.

Cùng với những kết quả kể trên, nhiều tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh trong quá trỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định những vấn đề trọng tâm, đột phá để chỉ đạo thực hiện. Trong đó có thể điển hình như: Đảng bộ TP Đồng Hới tập trung chỉ đạo, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc nổi lên ở địa phương trong giải quyết đền bù về sự cố môi trường biển (năm 2016), giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A và các công trình, dự án của tỉnh, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Đảng bộ huyện Bố Trạch tập trung chỉ đạo việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng giáo, giải quyết các điểm nóng liên quan đến tài nguyên, khoáng sản ở một số xã.

Đảng bộ huyện Lệ Thủy tập trung giải quyết tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác khoáng sản, những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Đảng bộ huyện Minh Hóa triển khai chương trình trọng tâm về công tác cán bộ, phát triển du lịch, vấn đề trồng rừng và phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016-2020.

Đảng bộ huyện Tuyên Hóa chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh chỉ đạo xử lý vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn nghiêm trọng tại xã Thanh Hóa; tập trung chỉ đạo xử lý vấn đề sạt lở đất tại xã Phong Hóa, quản lý bảo vệ rừng tại xã Thanh Thạch, việc lấn chiếm đập Khe Nung…

Đảng bộ thị xã Ba Đồn tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, cấp sổ đỏ; tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan.

Đảng bộ huyện Quảng Trạch tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1; công tác bồi thường thiệt hại do dự cố ô nhiễm môi trường biển, công tác quản lý đất đai.

Đảng bộ Công an tỉnh tập trung đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, cực đoan…

“Những lựa chọn về các vấn đề trọng tâm mang tính đột phá và những vấn đề bức xúc để tập trung chỉ đạo giải quyết kể trên đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, địa phương, đơn vị, tạo đà và thế cho những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn. Kết quả này cũng là minh chứng cụ thể cho thấy việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống tại Quảng Bình đang diễn ra đúng yêu cầu, thiết thực và hiệu quả”- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu khẳng định.

leftcenterrightdel
 Cùng với học và làm theo Bác, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là giải pháp quan trọng để Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Bên cạnh với kết quả trên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình cũng cho biết thêm, gắn với học và làm theo Bác, trong các năm qua, từng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể ở Quảng Bình đã gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương, cơ quan phát động, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh thêm sôi nổi, lan tỏa sâu hơn trong đời sống xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, nhiều mô hình, phong trào mà các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai cho kết quả rất tích cực, tiếp tục được nhân rộng để lan tỏa mạnh mẽ hơn như: Mô hình Dân vận khéo chính quyền; mô hình thực hiện phong trào quyên góp hỗ trợ bữa ăn cho bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Đa khoa huyên Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy; Mô hình “Cặp lá yêu thương” của Hội LH phụ nữ huyện Lệ Thủy; Mô hình “Thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” ở thị xã Ba Đồn; các mô hình “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới”, “Tổ tàu thuyền an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, “Tăng cường cán bộ, đảng viên sinh hoạt chi bộ bản”, “Nâng bước em tới trường” ở Đảng bộ Biên phòng tỉnh; Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” của Đảng bộ Công an tỉnh; Mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ” tại thị trấn Lệ Ninh, thị trấn Kiến Giang, xã Hồng Thủy, Văn Thủy của huyện Lệ Thủy; Mô hình “Làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo”, “Tuổi trẻ Bố Trạch học tập và làm theo lời Bác” ở Đảng bộ huyện Bố Trạch; phong trào “Tiết kiệm làm theo lời Bác” ở Đảng bộ cơ quan huyện ủy, Đảng bộ Khối Mặt trận huyện Bố Trạch, qua đó hằng tháng cán bộ, cán bọ, viên chức mỗi người tiết kiệm 50.000 đồng để hỗ trợ, động viên, giúp đỡ gia đình có công, gia đình đặc biệt khó khăn….

Thông qua các phong trào trên, đến nay tại Quảng Bình đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình trong làm theo Bác. Đặc biệt, đã có 02 tập thể và 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 70 lượt tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tôn vinh là những điển hình tiêu biểu ở các địa phương, cơ quan, đơn vị./.