Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Ninh "Lập công dâng Đảng"
Ký kết thực hiện đợt thi đua cao điểm "Lập công dâng Đảng". (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Để phong trào thi đua được rộng khắp và thực sự trở thành động lực để cán bộ, chiến sĩ toàn tỉnh phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành toàn diện nhiệm vụ với chất lượng cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, có nhiều thành tích xuất sắc, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức phát động thi đua ở cấp Bộ CHQS tỉnh và 15 đầu mối cơ quan, đơn vị (Khối cơ quan, phân đội trực thuộc; Ban CHQS cấp huyện; e244) chặt chẽ, nghiêm túc; xây dựng các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể phù hợp với thực tiễn đơn vị, địa phương; duy trì nghiêm nền nếp chế độ kiểm tra, theo dõi, nhận xét, chấm điểm thi đua.

Đặc biệt, quá trình thực hiện đợt thi đua BCHQS tỉnh Quảng Ninh đã gắn chặt với thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh: “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng", phong trào thi đua yêu nước của địa phương, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, tạo sức lan toả sâu rộng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tuyên truyền điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, phổ biến nhân rộng cách làm hay, nhân tố mới, mô hình hiệu quả.

Nhờ vậy, phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng" đã kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới 2021; nhiều tập thể, cá nhân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2021 thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn.

Đặc biệt, thông qua các biện pháp giáo dục, tuyên truyền, học tập, BCHQS tỉnh đã xây dựng ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.

Phản hồi

Các tin khác