Phát triển nông nghiệp đô thị - mô hình sản xuất mới ở Hoà Xuân
Một khu vực trồng hoa cúc (Ảnh minh hoạ - Nguồn: laodong.vn)

Phường Hoà Xuân thuộc quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, được thành lập theo Nghị định 102/NĐ-CP ngày 05/08/2006 của Chính phủ, trên cơ sở xã Hải Xuân thuộc huyện Hòa Vang. Trước đây là xã thuần nông, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Qua quá trình xây dựng và phát triển, hiện nay cơ cấu kinh tế của phường phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 25%/năm. Các lĩnh vực quy hoạch đô thị, văn hoá, xã hội được tập trung giải quyết tốt, mức sống người dân tăng lên đáng kể, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 11 triệu đồng năm 2006 lên gần 45 triệu đồng năm 2020; quốc phòng an ninh được giữ vững. Để đạt được kết quả đó, có sự đóng góp tích cực của Hội Nông dân phường Hoà Xuân; Hội đã chú trọng đến việc chuyển đổi ngành nghề đối với những lao động đã quen với sản xuất nông nghiệp truyền thống sang trồng hoa cây cảnh có giá trị kinh tế.

Nhìn chung, tiến trình phát triển nhanh của đô thị đi kèm với nhu cầu sản xuất kinh doanh của hội viên nông dân trên địa bàn diễn ra nhanh chóng. Hiện nay phường có khoảng 1.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực và hơn 50 hộ trồng hoa cây cảnh trên địa bàn phường, thì vấn đề đặt ra đối với các hộ ban đầu về nguồn vốn cũng gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, Hội Nông dân phường đã phối hợp với Hội Nông dân các cấp cho vay các ngồn vốn ưu đãi để hội viên nông dân có điều kiện để sản xuất kinh doanh. Điển hình là trong dự án “Đầu tư phát triển trồng hoa, cây cảnh” từ nguồn vốn nguồn Quỹ HTND Trung ương cho 13 hộ vay với số tiền 600 triệu đồng, thời gian vay 3 năm (từ ngày 25/10/2019 - 25/10/2022). Dự án được thực hiện với mục đích giúp hội viên, nông dân tổ chức liên kết sản xuất trong chi hội nghề nghiệp trồng hoa, cây cảnh theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng năng suất, chất lượng, thúc đẩy và tạo động lực cho nông dân cùng nhau hợp tác liên kết sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do quá trình đô thị hóa nhanh chóng.

Ngay sau khi giải ngân, Hội Nông dân quận Cẩm Lệ đã tổ chức tập huấn cho các hộ kỹ thuật trồng hoa cây cảnh và kỹ năng tiếp cận thị trường trong sản xuất, kinh doanh. 13 hộ tham gia thực hiện dự án sau khi nhận tiền vay đã bắt tay vào tổ chức sản xuất trồng hoa các loại, như hoa cúc đại đoá, vạn thọ, thược dược, hoa lan,… Bước đầu, dự án đã giải quyết được 30 lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân của mỗi lao động từ 5-7 triệu đồng/người. Theo ông Hồ Đắc Lành, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hoà Xuân, điển hình trong thực hiện dự án này có hội viên Nguyễn Thành Lâm chuyên trồng hoa cúc, hoa vạn thọ và đúc chậu đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 4 lao động với thu nhập hàng tháng khoảng 6 triệu đồng/người. Hoặc như hộ chị Nguyễn Thị Thu Hiền trồng hoa lan các loại, cho thu nhập của gia đình hàng tháng sau khi trừ chi phí đạt từ 9 - 12 triệu đồng/người; hộ anh Lê Văn Đại trồng hoa cúc cũng tạo thu nhập cho gia đình từ 5 - 7 triệu đồng/người… Có thể thấy, dự án trồng hoa cây cảnh được tổ chức sản xuất trên địa bàn phường đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho địa phương, đem lại thu nhập cao cho các hộ.

Bằng nhưng việc làm cụ thể, thiết thực như vậy, Hội Nông dân phường Hoà Xuân đã góp phần trực tiếp đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến hội viên, giúp củng cố lòng tin của nông dân đối với Đảng, Nhà nước, từ đó vị thế của tổ chức Hội được nâng lên, vận động thêm nhiều nông dân vào tổ chức Hội. Trong năm 2020 vừa qua, thông qua dự án, đã thu hút và kết nạp được 20 hội viên nông dân vào Hội và thành lập mới 1 tổ hợp tác trồng hoa cây cảnh gồm 9 thành viên, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân cơ sở vững mạnh, làm nòng cốt cho phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững.

Phản hồi

Các tin khác