Hợp tác xã chung tay tìm đầu ra, hỗ trợ tiêu thụ cho nông sản
HTX và tổ hợp tác là những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất. (Ảnh minh họa: Nguyệt Ánh)

HTX và tổ hợp tác là những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất. (Ảnh minh họa: Nguyệt Ánh)

Vừa qua, Hợp tác xã đặc sản Đồng Tháp đã hỗ trợ tiêu thụ Khoai lang tím Nhật cho bà con trồng khoai của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Qua đó, tiếp tục khẳng định hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng trong cung cấp dịch vụ và kết nối sản xuất cho các hộ nông dân.

Bên cạnh đó, các hội quán được thành lập trên địa bàn tỉnh với phương châm “Tự lực - hợp tác - chăm chỉ - tiết kiệm” được tiếp tục thành lập gắn với ít nhất một mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương. Hoạt động của Hội quán bước đầu hướng các thành viên trở thành những hạt nhân tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; góp phần vận động bà con nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp và tạo ra sản phẩm chất lượng v.v..

Đồng thời, các hội quán hoạt động hiệu quả tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã và các hợp tác xã được thành lập từ hội quán hoạt động hiệu quả tiếp tục góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại địa phương.

Trên toàn tỉnh có khoảng 1.120 tổ hợp tác, riêng tổ hợp tác nông nghiệp là 931 với tổng số 51.000 tổ viên, bình quân khoảng 45 tổ viên/ tổ hợp tác. Doanh thu bình quân của tổ hợp tác là 255 triệu đồng, lãi bình quân của tổ hợp tác là 70 triệu đồng.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có 220 hợp tác xã, trong đó có 208 hợp tác xã đang hoạt động trên các lĩnh vực, chiếm nhiều nhất là lĩnh vực nông nghiệp (179 hợp tác xã); có 111 Hội quán, với hơn 6.000 thành viên, có 27 hợp tác xã nông nghiệp thành lập trên nền tảng 28 Hội quán.

Phản hồi

Các tin khác