Lâm Đồng ban hành tiêu chí sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Lâm đồng)

Theo đó, về quy mô tối thiểu đối với sản xuất rau là 3.000m²/hộ, 9.000m²/tổ chức; đối với sản xuất hoa tối thiểu 2.000m²/hộ, 6.000m²/tổ chức, năng suất rau, hoa phải cao hơn 30% so với trung bình của tỉnh.

Các cơ sở, hộ gia đình cần phải đạt được các tiêu chí kỹ thuật như sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, phun sương, cung cấp chất dinh dưỡng qua hệ thống tự động hoặc bán tự động, gieo hạt tự động, 100% diện tích được công nhận đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ hoặc chứng nhận an toàn thực phẩm, có liên kết tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng, thu gom xử lý chất thải nông nghiệp. Các điều kiện bắt buộc khác như: sử dụng hệ thống thu hoạch tự động hoặc bán tự động, áp dụng bảo quản sản phẩm sau thu hoạch.

Trong 5 năm qua, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao ở Lâm Đồng phát triển đa dạng quy trình kỹ thuật “tương thích” với từng loại giống cây trồng chất lượng cao, mang lại hiệu quả đáng kể và tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong cả nước về quy mô, sản lượng thu hoạch và giá trị thu nhập.

Hiện Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với hơn 60.000ha, thu nhập bình quân hơn 440 triệu đồng/ha/năm.

Để tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao trong những năm tiếp theo, ngành nông nghiệp Lâm Đồng xác định tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, thực hiện cơ chế, chính sách trong hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các khu, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Tập trung các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, ưu tiên đầu tư nâng cấp những công trình phục vụ sản xuất...


Phản hồi

Các tin khác