Từ đầu năm tới nay, Long An có hơn 700 doanh nghiệp thành lập mới

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Long An)

Tính riêng trong tháng 5/2021, trên địa bàn tỉnh có 132 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.034 tỉ đồng, tăng 12,8% về số doanh nghiệp. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 148 doanh nghiệp, tăng 71% so với cùng kỳ.

Đến nay trên địa bàn Long An có 13.244 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 340.762 tỉ đồng.

Mặc dù trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của doanh nghiệp cũng như đời sống người dân, nhưng với con số doanh nghiệp được thành lập mới trên cho thấy những tín hiệu đáng mừng.

Đạt được kết quả này, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, một phần quan trọng là nhờ công tác xúc tiến, thu hút đầu tư luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện. Long An thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, chủ trương, đẩy mạnh giải pháp xúc tiến, kêu gọi các đơn vị về đầu tư trên địa bàn.


Phản hồi

Các tin khác