Chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang về UBND tỉnh
Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và UBND tỉnh thông qua văn bản chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về UBND tỉnh. (Ảnh: Báo Hậu Giang)

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và UBND tỉnh thông qua văn bản chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về UBND tỉnh. (Ảnh: Báo Hậu Giang)

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang tiếp nhận 5 công chức và 4 lao động hợp đồng từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trực thuộc Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh quản lý kể từ ngày 1/7/2021.

Đồng chí: Phạm Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và đồng chí Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký kết biên bản chuyển giao công chức, người lao động, cơ sở vật chất, kinh phí của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang về UBND tỉnh trên tinh thần giữ nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, số lượng công chức, hợp đồng lao động hiện có, đảm bảo sự ổn định, xuyên suốt của công tác tổ chức, công tác chuyên môn.

Lãnh đạo Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh ký kết biên bản chuyển giao tổ chức, đoàn viên công đoàn và tài chính công đoàn.../.

Phản hồi

Các tin khác