Thị xã Quảng Trị tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thành phố Quảng Trị

Thành phố Quảng Trị tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. (Ảnh: NT)

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn thị xã Quảng Trị đã khẩn trương chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai chương trình hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ với các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội khoá mới đề ra.

Để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận Thị ủy, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đẩy mạnh việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt ở các địa phương, vì đây là lực lượng nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng và cụ thể hóa nghị quyết đối với từng điều kiện, tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương, đơn vị thông qua chương trình hành động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú...

Bên cạnh đó, mỗi cấp ủy nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, bảo đảm vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên và Nghị quyết của Đảng bộ mình với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, khối lượng công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành. Các cơ quan, đơn vị cũng đã triển khai các giải pháp đồng bộ để khôi phục và duy trì tốc độ phát triển của nền kinh tế; ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01 - NQ/TU của Thị ủy về phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch; huy động mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng theo tiêu chí đô thị loại III.

Theo đồng chí Văn Ngọc Lãm, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị, để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VII, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện, trong đó xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và tập trung xây dựng 7 nghị quyết, đề án chuyên đề.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị cũng đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm với Bí thư các Đảng ủy trực thuộc, người đứng đầu các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền liêm chính, hành động gắn với kiện toàn, sắp xếp bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong quý I năm 2021, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã đều tăng so với năm 2020. Nổi bật là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện trên 956 tỉ đồng, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện trên 139 tỉ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, thị xã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp hệ thống giao thông đô thị; triển khai hoàn thiện cơ sở hạ tầng điện, đường, cấp nước công trình hạ tầng Khu đô thị Võ Thị Sáu giai đoạn 2…

Triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, đòi hỏi sự phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cả về ý chí và hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp cụ thể và rõ ràng mà các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thị xã Quảng Trị đang nỗ lực triển khai, kỳ vọng Nghị quyết Ðại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ nhanh chóng đi vào thực tế cuộc sống một cách hiệu quả./.

Phản hồi

Các tin khác