TAG: Nam Giang triển khai chỉ thị 05,

  • Những chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị số 05 tại Nam Giang

    (ĐHIII) - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay trên địa bàn huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt của đời sống xã hội; qua đó góp phần xây dựng địa phương ngày thêm phát triển…

  • Những chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị số 05 tại Nam Giang

    (ĐHIII) - Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay trên địa bàn huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt của đời sống xã hội; qua đó góp phần xây dựng địa phương ngày thêm phát triển…

1