TAG: Thái Bình

  • Thi đua xây dựng quê hương phát triển mạnh giàu

    (ĐHXIII) – Xác định thi đua là động lực để xây dựng và phát triển, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền các cấp ở tỉnh Thái Bình đã thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Hiệu quả thu được từ các phong trào thi đua đã trực tiếp đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

1

Mới nhất