TAG: Uỷ ban Kiểm tra Bắc Trà My,

  • Xứng đáng là người cán bộ Kiểm tra giàu uy tín của Đảng

    (ĐHXIII) – Xuất phát từ một cán bộ làm công tác Tài chính- Kế toán ở xã, đồng chí Nguyễn Thanh Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) bằng sự nhiệt tâm, trách nhiệm và luôn có nhiều sáng kiến cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua công tác, đồng chí ngày càng khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, xứng đáng là người cán bộ Kiểm tra giàu uy tín của Đảng.

1