Đồng chí Nguyễn Văn Chiền

Họ và tên: Nguyễn Văn Chiền

Ngày sinh: 02/8/1949

Quê quán: Xã Quyết Thắng, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng IX, X.

Phản hồi

Các tin khác