Đồng chí Vũ Khoan


Họ và tên: Vũ Khoan

Ngày sinh: 07-10-1937

Quê quán: Huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII, IX

Bí thư Trung ương Đảng khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất