Đồng chí Hoàng Kỳ


Họ và tên: Hoàng Kỳ

Ngày sinh: 8-1946

Quê quán: Xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác