Đồng chí Vũ Quốc Hùng


Họ và tên: Vũ Quốc Hùng

Ngày sinh: 14-01-1940

Quê quán: Thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX

Phản hồi

Các tin khác